هر گونه سوال یا مشکلی داشتید میتوانید با پشتیبانی ما (تلگرام) در ارتباط باشید.
پشتیبانی در تلگرام

سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
267 فالوور ایرانی ارزان توضیحات 30,000  تومان 100000/10 1 روز 6 ساعت 40 دقیقه فعال
25 فالوور ایرانی - ترکیه ای (ارزان) توضیحات 57,500  تومان 10000/100 30 دقیقه فعال
746 فالوور اختصاصی (پیشنهادی) توضیحات 67,500  تومان 80000/100 فعال
265 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 72,500  تومان 350000/100 6 ساعت 24 دقیقه فعال
26 فالوور ایرانی متا توضیحات 90,000  تومان 25000/100 فعال
12 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 100,000  تومان 150000/100 فعال
28 فالوور فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 112,500  تومان 400000/100 فعال
1303 فالوور ایرانی (70%) توضیحات 187,500  تومان 30000/100 فعال
1297 فالوور ایرانی (جدید) توضیحات 207,500  تومان 25000/100 فعال
17 فالوور ویژه ایرانی (آپدیت جدید) توضیحات 225,000  تومان 10000/100 فعال
1271 فالوور ایرانی + لایک 3 پست اخر + استوری (پیشنهادی) توضیحات 250,000  تومان 15000/500 فعال
1209 فالوور 50% ایرانی توضیحات 262,500  تومان 10000/200 فعال
405 فالوور ایرانی فوق کیفیت (پیشنهادی) توضیحات 300,000  تومان 5000/100 فعال
1241 فالوور اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] توضیحات 350,000  تومان 20000/50 فعال
1240 فالوور 100% ایرانی + لایک ۵ پست آخر توضیحات 400,000  تومان 30000/500 فعال
15 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 1,200,000  تومان 1000/1000 فعال
18 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 1,625,000  تومان 1000/1000 فعال
764 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 1,875,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
799 فالوور فیک (بدون ریزش) - 50,000  تومان 2000000000/10 15 روز 12 ساعت 34 دقیقه فعال
462 فالوور واقعی خارجی - 193,250  تومان 5000000/10 19 روز 42 دقیقه فعال
460 فالوور واقعی ایرانی - درجه1 توضیحات 454,500  تومان 200000/100 24 روز 10 ساعت 22 دقیقه فعال
461 فالوور پاپ اپ (جذب از طریق تبلیغ پیج) توضیحات 1,625,000  تومان 5/1 فعال
1057 فالوور پاپ اپ (پکیج 2) توضیحات 2,225,000  تومان 5/1 فعال
تبلیغات منشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1222 ?منشن اینستاگرام توضیحات 547,500  تومان 1000000/1000 فعال
بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1311 رای نظرسنجی - 16,750  تومان 200000/10 فعال
سرویس های فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1312 لایک ارزان - 6,000  تومان 400000/10 18 دقیقه فعال
استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1302 لایک استوری تلگرام توضیحات 275,000  تومان 10000/10 فعال
لایک تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
736 لایک واقعی تردز توضیحات 184,000  تومان 50000/50 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
800 فالوور تیک تاک - 579,250  تومان 5000000/10 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
856 لایک یوتیوب ارزان - 124,250  تومان 100000/50 فعال
779 لایک ویدیو short یوتیوب (باکیفیت و سریع) توضیحات 125,000  تومان 30000/10 فعال
857 دیسلایک یوتیوب - 195,000  تومان 300000/100 فعال
855 لایک یوتیوب واقعی توضیحات 243,250  تومان 500000/50 19 دقیقه فعال
1045 لایک یوتیوب + 20% کامنت ایموجی (باکیفیت) توضیحات 375,000  تومان 100000/100 فعال
858 لایک کامنت - 647,500  تومان 100000/10 فعال
ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
718 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 7,500  تومان 500000/20 فعال
1049 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات 425,000  تومان 100000/200 فعال
1054 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات 625,000  تومان 100000/200 فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
747 فالوور تردز (ارزان) توضیحات 125,000  تومان 20000/10 فعال
757 لایک تردز (ارزان) توضیحات 175,000  تومان 5000/50 فعال
774 ری شیر پست تردز (ارزان قیمت) توضیحات 717,500  تومان 5000/10 فعال
731 شیر پست تردز توضیحات 797,500  تومان 5000/10 فعال
775 ❤️ لایک تردز (باکیفیت) توضیحات 1,000,000  تومان 10000/10 فعال
732 کامنت دلخواه تردز توضیحات 1,075,000  تومان 1000/10 فعال
پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1254 تیک آبی اینستاگرام توضیحات 25,000,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
737 فالوور واقعی تردز توضیحات 336,000  تومان 500000/10 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
978 لایک تیک تاک (ارزان) توضیحات 50,000  تومان 5000/20 فعال
801 لایک تیک تاک - 130,750  تومان 500000/10 فعال
977 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات 150,000  تومان 50000/20 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
780 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات 225,000  تومان 100000/100 فعال
1046 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات 375,000  تومان 10000/100 26 دقیقه فعال
1048 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات 375,000  تومان 1000000/100 فعال
1047 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 450,000  تومان 1000000/100 فعال
بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1246 بازدید تک پست تلگرام (سریع) توضیحات 3,250  تومان 100000/300 فعال
بازدید ویدیو فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1258 بازدید ویدیو فیسبوک (واقعی) توضیحات 25,000  تومان 1000000/500 فعال
1256 بازدید ویدیو فیسبوک (باکیفیت) توضیحات 150,000  تومان 1000000/500 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
463 بازدید پست توضیحات 6,500  تومان 2147483647/100 14 روز 3 ساعت 45 دقیقه فعال
ریتوییت تردز (ReShare)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
738 ریتوییت واقعی تردز (ReShare) - 2,212,500  تومان 100000/10 فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
984 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 2,500  تومان 1000000/100 فعال
802 ویو تیک تاک - 15,000  تومان 200000000/100 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
786 کامنت تعریف از پست توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
787 کامنت ورزشی توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
788 کامنت تعریف از شخص توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
789 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
790 کامنت تعریف از پست آموزشی توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
1024 کامنت عمومی یوتیوب توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
1025 کامنت ویدیو طنز یوتیوب توضیحات 200,000  تومان 1000/10 فعال
1310 کامنت دلخواه یوتیوب (ارزان) توضیحات 200,000  تومان 5000/10 فعال
791 کامنت تعریف از گیم توضیحات 300,000  تومان 1000/10 فعال
792 کامنت فیلم توضیحات 300,000  تومان 1000/10 فعال
860 کامنت ایموجی رندوم - 990,000  تومان 10000/10 فعال
859 کامنت دلخواه - 2,343,750  تومان 10000/1 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
417 پیج اینستاگرام با کیفیت (تحویل سریع) توضیحات 87,500  تومان 1500000/100000 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
464 بازدید استوری (همه استوری ها) توضیحات 20,000  تومان 100000/100 7 دقیقه فعال
بازدید توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
739 بازدید توییتر - 10,500  تومان 100000000/100 فعال
سیو تیک تاک (Save)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
803 سیو تیک تاک (Save) - 575,000  تومان 10000/100 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1163 پیج اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 125,000  تومان 100000/5000 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
465 بازدید IGTV توضیحات 21,000  تومان 2147483647/100 فعال
شیر تیک تاک (Share)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
804 شیر تیک تاک (Share) - 80,000  تومان 10000000/50 فعال
کامنت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
846 کامنت تعریف از پست توییتر توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
847 کامنت تعریف و تمجید از شخص توییتر توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
848 کامنت تعریف از پست آموزشی توییتر توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
1261 کامنت اخبار توییتر توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
1262 کامنت عمومی توییتر (مناسب پست متن) توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
1263 کامنت طنز توییتر توضیحات 2,342,500  تومان 1000/5 فعال
845 کامنت دلخواه توییتر توضیحات 2,602,500  تومان 1000/5 فعال
1330 کامنت ایموجی توییتر (X) توضیحات 5,000,000  تومان 1000/10 فعال
سایر خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
986 لایک لایو تیک تاک توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
985 شیر پست تیک تاک توضیحات 17,500  تومان 1000000/50 فعال
واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1216 واچ تایم یوتیوب (5 دقیقه ای) توضیحات 1,250,000  تومان 1000/100 فعال
1309 واچ تایم یوتیوب (60 ثانیه) (واقعی) توضیحات 8,500,000  تومان 500/5 فعال
1023 واچ تایم یوتیوب ( واقعی-ویدئو طولانی ) توضیحات 17,500,000  تومان 1000/50 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1286 نظرسنجی ریلز (Reels Quiz Voting) توضیحات 750,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
468 ایمپرشن + ریچ پست ( ip ایرانی ) توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 9 روز 2 ساعت 41 دقیقه فعال
467 سیو پست (Save) توضیحات 10,000  تومان 60000/10 46 دقیقه فعال
823 ایمپرشن توضیحات 14,250  تومان 1000000/100 فعال
825 ایمپرشن (Home) توضیحات 14,500  تومان 100000000/100 فعال
826 ایمپرشن (Others) توضیحات 14,500  تومان 100000000/100 فعال
812 ایمپرشن ( Photo + Explore + Home ) توضیحات 30,000  تومان 1000000/100 1 ساعت 39 دقیقه فعال
811 ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور توضیحات 31,500  تومان 1000000/100 5 دقیقه فعال
470 پروفایل ویزیت + ایمپرشن توضیحات 37,500  تومان 1000000/100 فعال
813 ایمپرشن ( Explore + Home + Location + Profile ) توضیحات 42,500  تومان 20000000/100 فعال
469 شیر پست (Share) توضیحات 165,750  تومان 5000000/100 فعال
821 Engage+Share+Reach+Impression+Profile Visit توضیحات 318,750  تومان 100000/100 فعال
822 Engage + Share + Reach + Impression توضیحات 318,750  تومان 100000/100 فعال
شیر یوتیوب (Share)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
861 Shares [Facebook] - 110,250  تومان 100000/100 فعال
862 Shares [Twitter] - 110,250  تومان 100000/100 فعال
863 Shares [Reddit] - 110,250  تومان 100000/100 فعال
864 Shares [Pinterest] - 110,250  تومان 100000/100 فعال
865 Shares [Linkedin] - 110,250  تومان 100000/100 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
426 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
430 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
697 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
700 Reaction ( ? ) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
702 Reaction ( ? ) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
703 Reaction ( ? ) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
704 Reaction ( ? ) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
421 ری اکشن میکس منفی ( ???????? ) + ویو پست توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
424 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
428 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
431 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
696 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
698 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 17,500  تومان 100000/10 فعال
699 Reaction (⚡️ ) + ویو پست تلگرام توضیحات 100,000  تومان 100000/50 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
898 بازدید استوری تلگرام ارزان توضیحات 32,500  تومان 100000/10 فعال
897 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 150,000  تومان 100000/10 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1165 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات 400,000  تومان 5000/10 فعال
خرید اکانت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
839 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (3 ماهه) توضیحات 1,500,000  تومان 1000/1000 فعال
1335 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (6 ماهه) توضیحات 3,250,000  تومان 1000/1000 فعال
1336 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (12 ماهه) توضیحات 3,750,000  تومان 1000/1000 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
899 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
900 ری اکشن [HaHa ?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
903 ری اکشن [Sad ?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
905 ری اکشن [Likes?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
906 ری اکشن [Angry?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
907 ری اکشن [Wow?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
1328 ری اکشن [Care ?] پست فیسبوک توضیحات 70,000  تومان 10000/50 فعال
901 ری اکشن [?] پست فیسبوک توضیحات 82,500  تومان 10000/100 فعال
902 ری اکشن [?] پست فیسبوک توضیحات 82,500  تومان 10000/100 فعال
904 ری اکشن [?] پست فیسبوک توضیحات 82,500  تومان 10000/100 فعال
اشتراک گذاری یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1214 اشتراک گذاری یوتیوب (کیفیت متوسط) توضیحات 62,500  تومان 100000/100 فعال
1168 اشتراک گذاری یوتیوب توضیحات 285,000  تومان 100000/500 فعال
پیج آماده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1235 پیج آماده 30K توضیحات 6,500,000  تومان 1/1 فعال
1236 پیج آماده 50K توضیحات 7,225,000  تومان 1/1 فعال
1237 پیج آماده 100K توضیحات 13,650,000  تومان 1/1 فعال
1238 پیح آماده 500K توضیحات 59,687,500  تومان 1/1 فعال
1239 پیج آماده 1M توضیحات 95,500,000  تومان 1/1 فعال
خدمات نماشا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1281 بازدید نماشا توضیحات 12,500  تومان 10000/500 فعال
خدمات توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
758 فالوور توییچ توضیحات 37,500  تومان 10000/100 فعال
761 فالوور توییچ ارزان توضیحات 37,500  تومان 5000/50 فعال
759 فالوور توییچ + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 100,000  تومان 20000/50 فعال
1259 بازدید کانال توییچ توضیحات 275,000  تومان 100000/10 فعال
760 فالوور توییچ باکیفیت توضیحات 425,000  تومان 10000/10 فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
473 ممبر واقعی اد اجباری توضیحات 150,000  تومان 100000/1000 فعال
477 ممبر واقعی گروه - 250,000  تومان 100000/1000 فعال
472 ممبر فیک بدون ریزش توضیحات 282,500  تومان 1000000/500 فعال
479 ممبر خارجی - 500,000  تومان 150000/500 فعال
494 ممبر واقعی آپلودر - 725,000  تومان 50000/1000 فعال
478 ممبر گروه به گروه ایرانی توضیحات 875,000  تومان 100000/1000 فعال
476 ممبر واقعی پاپ‌آپ - 1,875,000  تومان 100/1 فعال
1203 ممبر پرمیوم 1 ماه توضیحات 3,000,000  تومان 29000/100 فعال
1056 ممبر پروکسی(آمار 200K) - 3,750,000  تومان 5/1 فعال
480 ممبر گروه به گروه خارجی توضیحات 5,500,000  تومان 50000/1000 فعال
1204 ممبر پرمیوم 3 ماه - 47,250,000  تومان 70000/10 فعال
1205 ممبر پرمیوم 1 سال - 63,000,000  تومان 30000/100 فعال
لایواستریم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
867 15 دقیقه - هم‌زمان - 109,750  تومان 50000/50 فعال
868 30 دقیقه - هم‌زمان - 219,500  تومان 50000/50 فعال
869 60 دقیقه - هم‌زمان - 438,750  تومان 50000/50 فعال
875 لایک لایواستریم - 570,000  تومان 100000/50 فعال
870 90 دقیقه - هم‌زمان - 658,250  تومان 50000/50 فعال
874 60 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان - 775,000  تومان 50000/100 فعال
873 30 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان - 830,250  تومان 50000/100 فعال
871 120 دقیقه - هم‌زمان - 877,500  تومان 50000/50 فعال
872 15 دقیقه باکیفیت - هم‌زمان - 2,427,500  تومان 20000/100 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1202 ممبر کانال ایتا (ارزان) توضیحات 550,000  تومان 5000/25 فعال
776 ممبر کانال ایتا توضیحات 700,000  تومان 2000/50 فعال
1280 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 1,700,000  تومان 5000/500 فعال
تبلیغات تلگرام (ads)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1326 بازدید تلگرام ads توضیحات 200,000  تومان 20000/5000 فعال
1327 بازدید تلگرام ads (سریع) توضیحات 1,000,000  تومان 20000/2000 فعال
ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1315 ?ویو ویدیو (جدید) توضیحات 4,500  تومان 10000/100 فعال
891 ویو ویدیو ارزان توضیحات 6,250  تومان 10000/100 فعال
988 ویو ویدیو نیترو (جدید) توضیحات 8,750  تومان 100000/100 فعال
1316 ویو اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 10,000  تومان 150000/100 فعال
کامنت فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1329 کامنت دلخواه پست فیسبوک توضیحات 1,200,000  تومان 10000/10 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
830 سابسکرایبر - کیفیت متوسط توضیحات 660,000  تومان 30000/100 16 روز 4 ساعت 40 دقیقه فعال
828 سابسکرایبر - کیفیت خوب توضیحات 1,780,000  تومان 7500/50 8 ساعت 45 دقیقه فعال
829 سابسکرایبر - کیفیت عالی توضیحات 3,840,250  تومان 1000000/100 فعال
بازدید لایو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1331 بازدید لایو تیک تاک (15 دقیقه) توضیحات 52,500  تومان 20000/10 فعال
1332 بازدید لایو تیک تاک (30 دقیقه) توضیحات 100,000  تومان 20000/10 فعال
1333 بازدید لایو تیک تاک (60 دقیقه) توضیحات 190,000  تومان 20000/10 فعال
خدمات Quora
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1178 فالوور Quora توضیحات 675,000  تومان 10000/10 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1314 فالوور میکس کم ریزش توضیحات 37,500  تومان 100000/10 فعال
31 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 37,500  تومان 800000/10 فعال
271 فالوور ظرفیت بالا + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 67,500  تومان 300000/10 فعال
1264 فالوور خارجی پرسرعت توضیحات 70,000  تومان 100000/10 فعال
1253 فالوور خارجی کیفیت عالی (بدون ریزش) توضیحات 75,000  تومان 300000/10 فعال
30 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 77,500  تومان 100000/10 فعال
1305 فالوور باکیفیت سریع توضیحات 87,500  تومان 100000/10 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
486 لایک ایرانی - 6,000  تومان 400000/10 9 روز 3 ساعت 28 دقیقه فعال
481 لایک تمام ایرانی ( مخصوص اکسپلور ) توضیحات 97,500  تومان 50000/100 فعال
سایر خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1334 ویو + لایک + کامنت + واچ تایم آپارات (اختصاصی) توضیحات 125,000  تومان 10000/500 فعال
خدمات طلایی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
482 لایک و رای تلگرام - 75,000  تومان 100000/1000 فعال
شورت یوتیوب (Shorts)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
877 لایک شورت ویدیو - 312,500  تومان 100000/10 فعال
878 بازدید شورت ویدیو - 396,000  تومان 2000000/100 فعال
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
483 ویو فیک تلگرام - 1,000  تومان 150000/100 فعال
814 شیر پست (Share) - 8,000  تومان 100000/10 فعال
884 5 پست همزمان - 10,750  تومان 200000/100 فعال
882 10 پست همزمان توضیحات 21,500  تومان 200000/100 فعال
763 بازدید استوری - 37,500  تومان 100000/10 فعال
883 20 پست همزمان - 42,750  تومان 200000/100 4 دقیقه فعال
885 50 پست همزمان - 107,250  تومان 200000/100 فعال
886 100 پست همزمان - 187,500  تومان 200000/100 فعال
1206 بازدید پرمیوم - 240,000  تومان 100000/10 فعال
887 200 پست همزمان - 375,000  تومان 200000/100 فعال
888 500 پست همزمان - 833,250  تومان 200000/100 فعال
1208 بوست(فعالسازی استوری) توضیحات 56,250,000  تومان 40000/10 فعال
فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
521 ریتوییت - 370,000  تومان 10000000/50 فعال
484 لایک توییتر توضیحات 401,750  تومان 30000/10 فعال
549 فالوور توییتر(30روز جبران ریزش) - 637,500  تومان 50000/100 2 ساعت 27 دقیقه فعال
خدمات تبلیغات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1338 اسپانسری ربات دانلودر اسپاتیفای (40% تخفیف) توضیحات 7,500,000  تومان 1000/1000 فعال
1337 اسپانسری ربات دانلودر اینستاگرام (40% تخفیف) توضیحات 25,000,000  تومان 1000/1000 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
815 کامنت رندوم توضیحات 50,000  تومان 10000/10 32 دقیقه فعال
816 کامنت تعریف و تمجید از محصول توضیحات 50,000  تومان 10000/10 فعال
817 کامنت تعریف و تمجید معمولی توضیحات 50,000  تومان 10000/10 فعال
818 کامنت احوال پرسی - 50,000  تومان 10000/10 فعال
819 کامنت تبریک تولد توضیحات 50,000  تومان 10000/10 فعال
820 کامنت استیکر و ایموجی توضیحات 50,000  تومان 10000/10 فعال
485 کامنت دلخواه - 66,500  تومان 10000/10 54 دقیقه فعال
سیو اسپاتیفای (Save)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
881 سیو اسپاتیفای (Save) - 91,000  تومان 1000000/100 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 لایک ایرانی سرعت بالا + تا 60 درصد هدیه توضیحات 9,000  تومان 200000/100 46 دقیقه فعال
275 لایک میکس ایرانی (بدون ریزش) توضیحات 15,000  تومان 50000/100 فعال
414 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 25,000  تومان 25000/100 فعال
999 لایک 90% ایرانی توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
998 لايک ایرانی + 50% سیو + 50% شیر توضیحات 75,000  تومان 20000/200 فعال
831 لایک ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 112,500  تومان 15000/100 فعال
1242 لایک 100% ایرانی توضیحات 112,500  تومان 20000/50 فعال
1215 لایک ایرانی (پرومکس) توضیحات 137,500  تومان 20000/100 فعال
832 لایک خانم ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 150,000  تومان 15000/50 فعال
833 لایک مرد ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 150,000  تومان 15000/50 فعال
بوست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1063 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (1 روزه) توضیحات 4,750,000  تومان 1000/10 فعال
1022 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (7 روزه) توضیحات 22,500,000  تومان 10000/5 فعال
1020 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم توضیحات 37,500,000  تومان 1000/10 فعال
تبلیغات در تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1058 تبلیغات گسترده(300K بازدید) توضیحات 11,250,000  تومان 1/1 فعال
1059 تبلیغات گسترده(500K بازدید) توضیحات 18,750,000  تومان 1/1 فعال
1060 تبلیغات گسترده(1M بازدید) توضیحات 36,250,000  تومان 1/1 فعال
اکانت پرمیوم تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
493 اشتراک 3 ماهه - 2,625,000  تومان 1/1 فعال
516 اشتراک 6 ماهه - 3,650,000  تومان 1/1 فعال
517 اشتراک 12 ماهه - 6,100,000  تومان 1/1 فعال
کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1026 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
1027 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
بازدید ویدیو آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1028 بازدید اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 37,500  تومان 1000/100 فعال
خدمات واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1171 Reaction (?) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1172 Reaction (❤️) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1173 Reaction (?) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1174 Reaction (?) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1175 Reaction (?) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1176 Reaction (?) پست واتساپ توضیحات 575,000  تومان 199/10 فعال
1177 ری اکشن میکس واتساپ (?❤️????) توضیحات 575,000  تومان 200/10 فعال
1055 ممبر کانال واتساپ ارزان توضیحات 740,000  تومان 500/10 فعال
1029 ممبر کانال واتساپ توضیحات 862,500  تومان 500/10 فعال
کانال آماده تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
498 کانال آماده توضیحات 300  تومان 1/1 فعال
خدمات ترافیک وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1036 ترافیک جهانی از گوگل توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
1037 ترافیک جهانی از اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
1038 ترافیک جهانی از توییتر توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
1039 ترافیک جهانی از فیسبوک توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
1040 ترافیک جهانی از لینکدین توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
پیامرسان های داخلی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
515 بازدید روبینو - 30,500  تومان 500000/25 فعال
514 لایک روبینو - 73,500  تومان 500000/25 فعال
513 فالوور روبینو - 298,250  تومان 500000/25 فعال
512 ممبر بله - 725,000  تومان 30000/2000 فعال
خدمات رامبل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1041 ویو ویدیو رامبل توضیحات 112,500  تومان 100000/1000 فعال
1042 ویو ویدیو رامبل واقعی توضیحات 237,500  تومان 100000/1000 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
439 ویو استوری ارزان جدید توضیحات 15,000  تومان 50000/10 15 دقیقه فعال
1317 ویو استوری (عربی) توضیحات 27,500  تومان 10000/10 فعال
1318 ویو استوری (آذربایجان + ترکیه) توضیحات 27,500  تومان 10000/10 فعال
286 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 30,000  تومان 10000/10 فعال
1248 ویو + لایک استوری (کیفیت بالا) توضیحات 137,500  تومان 10000/10 فعال
69 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 250,000  تومان 10000/100 فعال
ری‌اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
543 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 25,000  تومان 1000000/10 فعال
522 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
523 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
544 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
541 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
540 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
539 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
537 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
534 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
533 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 10000000/10 فعال
532 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
531 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
530 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
529 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
528 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
527 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
526 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
525 ری‌اکشن[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
524 ری‌اکشن[❤️]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 1000000/10 فعال
545 ری‌اکشن پرمیوم[?]+بازدید رایگان - 41,750  تومان 5000000/10 فعال
535 میکس ری‌اکشن‌های[❤️????]+بازدید رایگان - 75,000  تومان 1000000/50 فعال
536 میکس ری‌اکشن‌های[?????]+بازدید رایگان - 75,000  تومان 1000000/50 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
325 فالوور اژدها (آپدیت جدید) توضیحات 37,500  تومان 500000/10 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
893 بازدید لایو ( 15 دقیقه) توضیحات 100,000  تومان 20000/10 فعال
895 بازدید لایو ارزان ( 60 دقیقه) توضیحات 375,000  تومان 20000/10 فعال
289 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 550,000  تومان 10000/10 فعال
1272 بازدید لایو ( 90 دقیقه ) توضیحات 575,000  تومان 20000/10 فعال
290 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 1,125,000  تومان 10000/10 فعال
288 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 1,250,000  تومان 2000/20 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
291 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 4,000  تومان 10000/100 فعال
79 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 13,750  تومان 10000/50 فعال
293 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 25,000  تومان 100000/100 فعال
1265 اشتراک گذاری اینستاگرام (سرعت بالا) توضیحات 62,500  تومان 50000/10 فعال
1282 shares (اشتراک گذاری) پست (سرعت بالا) توضیحات 75,000  تومان 1000000/100 فعال
81 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 250,000  تومان 10000/20 فعال
1192 منشن اینستاگرام (فالوینگ های پیج هدف) توضیحات 300,000  تومان 100000/1000 فعال
1195 منشن اینستاگرام (خروجی براساس هشتگ) توضیحات 300,000  تومان 100000/1000 فعال
1190 منشن اینستاگرام (لیست دلخواه شما) توضیحات 317,500  تومان 100000/1000 فعال
1191 منشن اینستاگرام (فالورهای پیج هدف) توضیحات 317,500  تومان 100000/1000 فعال
1194 منشن اینستاگرام (خروجی براساس کامنت گذارن یک پست) توضیحات 375,000  تومان 100000/1000 فعال
1003 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات 875,000  تومان 10000/10 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
90 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 12,500  تومان 500000/100 4 ساعت 12 دقیقه فعال
86 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 15,000  تومان 1000000/100 فعال
87 Impressions [From EXPLORE + HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 20,000  تومان 700000/100 فعال
1050 Profile Visit توضیحات 25,000  تومان 10000/100 فعال
88 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 50,000  تومان 100000/100 فعال
1283 اینگیجمنت + ایمپرشن + شیر + ریچ + پروفایل ویزیت (پیشنهادی) توضیحات 225,000  تومان 100000/100 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1319 کامنت با متن دلخواه (میکس) توضیحات 125,000  تومان 100/5 فعال
1290 لایک کامنت توضیحات 225,000  تومان 5000/5 فعال
1289 کامنت ایموجی (اکانت ایرانی) توضیحات 300,000  تومان 1000/10 فعال
1005 کامنت رندم ایرانی (پیشنهادی) توضیحات 650,000  تومان 10000/10 فعال
836 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات 1,175,000  تومان 5000/5 فعال
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
546 فالوور اسپاتیفای(90 روز جبران ریزش) - 42,500  تومان 100000000/100 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
548 بازدید یوتیوب(بدون ریزش) توضیحات 315,000  تومان 1000000000/10 فعال
866 بازدید پرسرعت (گارانتی دائمی) توضیحات 497,250  تومان 30000000/100 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
351 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 162,500  تومان 15000/10 فعال
1218 ممبر فیک گروه تلگرام (بدون ریزش) توضیحات 212,500  تومان 10000/500 فعال
353 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات 327,500  تومان 50000/500 فعال
352 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 350,000  تومان 20000/500 فعال
تبلیغات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1152 پاپ آپ ۳ ساعته ایتا توضیحات 1,625,000  تومان 1/1 فعال
1155 پاپ آپ 12 ساعته ایتا توضیحات 3,500,000  تومان 1/1 فعال
1156 پاپ آپ 24 ساعته ایتا - 6,000,000  تومان 1/1 فعال
تبلیغات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1153 پاپ آپ ۳ ساعته روبیکا - 1,625,000  تومان 1/1 فعال
1157 پاپ آپ 12 ساعته روبیکا توضیحات 3,500,000  تومان 1/1 فعال
1158 پاپ آپ 24 ساعته روبیکا توضیحات 6,000,000  تومان 1/1 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
315 لایک خارجی ارزان توضیحات 5,000  تومان 100000/10 فعال
313 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 7,500  تومان 10000/20 فعال
318 لایک reels ارزان توضیحات 11,250  تومان 100000/10 فعال
106 لایک میکس توربو توضیحات 12,500  تومان 50000/10 فعال
317 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 12,500  تومان 50000/100 فعال
102 لایک خارجی خانم توضیحات 17,500  تومان 10000/100 فعال
316 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 22,500  تومان 50000/10 فعال
1249 لایک خارجی واقعی توضیحات 40,000  تومان 20000/20 فعال
1320 مولتی لایک تمام پست‌ها توضیحات 50,000  تومان 100000/100 فعال
1321 لایک 30 پست آخر اینستاگرام توضیحات 62,500  تومان 100000/300 فعال
314 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 87,500  تومان 10000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
115 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 35,000  تومان 5000/1000 فعال
114 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 62,500  تومان 100000/1000 فعال
111 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 137,500  تومان 1000/1000 فعال
112 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 212,500  تومان 1000/1000 فعال
113 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
110 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 625,000  تومان 1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
896 ❤️ لایک خارجی (موقتی) توضیحات 3,500  تومان 5000/100 فعال
1323 ? بازدید ویدیو (سرعت پایین) توضیحات 3,500  تومان 50000/100 فعال
322 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 5,000  تومان 5000/10 15 دقیقه فعال
133 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 6,250  تومان 5000/25 19 دقیقه فعال
1324 ? ویو استوری ارزان (همه استوری ها) توضیحات 13,750  تومان 5000/100 فعال
767 ? فالوور خارجی فوق ارزان توضیحات 25,000  تومان 5000/50 فعال
728 ? فالوور خارجی ارزان جدید توضیحات 30,000  تومان 10000/50 فعال
1322 ? فالوور اینستاگرام (موقتی و جدید) توضیحات 37,500  تومان 2000/10 فعال
123 ?? ویو استوری (تک استوری) توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
380 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 23,000  تومان 10000/20 فعال
983 کلیک لینک توییتر توضیحات 37,500  تومان 100000/100 فعال
1169 ایمپرشن توییتر توضیحات 57,500  تومان 10000/100 فعال
382 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 1,000,000  تومان 9999/100 فعال
383 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 1,875,000  تومان 9999/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1008 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات 122,500  تومان 10000/2000 فعال
1211 ممبر آپلودر کانال تلگرام توضیحات 675,000  تومان 10000/1000 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1031 بازدید پست روبیکا (نیترو) توضیحات 10,000  تومان 500000/1000 فعال
688 بازدید پست روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 22,500  تومان 50000/100 3 ساعت 40 دقیقه فعال
1032 ❤️لایک پست روبیکا (نیترو) توضیحات 25,000  تومان 40000/100 فعال
1181 بازدید کانال روبیکا (5 پست آخر) توضیحات 30,000  تومان 50000/25 فعال
1182 بازدید کانال روبیکا (10 پست آخر) توضیحات 42,500  تومان 50000/25 فعال
1268 فالوور روبیکا (ارزان) توضیحات 50,000  تومان 10000/100 1 ساعت 8 دقیقه فعال
1183 بازدید کانال روبیکا (20 پست آخر) توضیحات 60,000  تومان 50000/25 فعال
690 فالوور روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 137,500  تومان 80000/10 فعال
398 فالور ایرانی روبیکا توضیحات 225,000  تومان 10000/25 1 روز 6 ساعت 31 دقیقه فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
770 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات 205,000  تومان 50000/2000 فعال
769 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 212,500  تومان 100000/1000 فعال
1212 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات 675,000  تومان 10000/1000 فعال
بازدید پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1044 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 7,500  تومان 80000/1000 فعال
335 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 27,500  تومان 100000/100 فعال
170 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 75,000  تومان 300000/1000 فعال
750 ویو استوری تلگرام توضیحات 100,000  تومان 50000/10 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1325 ممبر خارجی توضیحات 112,500  تومان 50000/100 فعال
171 ممبر خارجی توضیحات 137,500  تومان 30000/500 فعال
346 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 150,000  تومان 35000/500 فعال
1180 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات 875,000  تومان 20000/10 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1017 Reaction (?) + ویو پست تلگرام (کیفیت بالا) توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
365 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 25,000  تومان 100000/10 فعال
359 Reaction (?) + ویو پست تلگرام توضیحات 30,000  تومان 20000/10 فعال
357 ری اکشن میکس مثبت ( ? ❤️ ? ? ?) (10 پست آینده) توضیحات 200,000  تومان 100000/20 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
370 فیسبوک پروفایل فالوور توضیحات 375,000  تومان 2000/100 فعال
371 فیسبوک پروفایل فالوور (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 3,250,000  تومان 1000/25 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
745 لایک یوتیوب (فوق ارزان) توضیحات 37,500  تومان 10000/100 فعال
200 لایک یوتیوب(ظرفیت بالا) توضیحات 200,000  تومان 100000/20 22 دقیقه فعال
198 سابسکرایب یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 425,000  تومان 10000/10 فعال
375 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 650,000  تومان 10000/10 41 دقیقه فعال
373 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 700,000  تومان 15000/50 2 روز 3 ساعت 19 دقیقه فعال
374 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 750,000  تومان 15000/50 9 ساعت 58 دقیقه فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
215 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 625,000  تومان 4000/20 2 ساعت 7 دقیقه فعال
435 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 875,000  تومان 4000/20 فعال
1053 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 875,000  تومان 4000/100 فعال
ریتوئیت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
716 ریتوییت توییتر (ارزان) توضیحات 37,500  تومان 1000/100 فعال
217 ریتوئیت واقعی توئیتر توضیحات 425,000  تومان 250/50 فعال
216 ریتوییت توییتر توضیحات 550,000  تومان 20000/10 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
387 لایک پست لینکدین توضیحات 4,250,000  تومان 2000/50 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
393 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 10,000  تومان 50000/1000 فعال
390 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 15,000  تومان 100000/1000 فعال
392 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 17,500  تومان 10000/1000 فعال
391 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 150,000  تومان 50000/50 فعال
850 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
851 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
852 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
853 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
849 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 1,050,000  تومان 1000/10 فعال
خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
797 بازدید ویدیو آپارات (یاقوت) توضیحات 12,500  تومان 100000/1000 33 دقیقه فعال
708 بازدید واقعی ویدیو آپارات توضیحات 20,000  تومان 1000/50 1 ساعت 3 دقیقه فعال
754 ادد پلی لیست آپارات توضیحات 50,000  تومان 100/30 فعال
755 شیر آپارات توضیحات 62,500  تومان 100/30 فعال
796 لایک آپارات (یاقوت) توضیحات 62,500  تومان 5000/100 9 دقیقه فعال
722 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فوتبالی) توضیحات 87,500  تومان 30/10 فعال
723 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 87,500  تومان 30/10 فعال
724 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 87,500  تومان 30/10 فعال
725 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فیلم و سریال) توضیحات 87,500  تومان 30/10 فعال
726 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های گیم و بازی) توضیحات 87,500  تومان 30/10 فعال
706 فالوو آپارات توضیحات 100,000  تومان 200/50 1 ساعت 2 دقیقه فعال
727 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 100,000  تومان 30/10 فعال
793 فالوور آپارات (یاقوت) توضیحات 150,000  تومان 100000/100 2 ساعت 13 دقیقه فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
233 فالوور کلاب هاوس توضیحات 425,000  تومان 3000/20 فعال
232 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 1,450,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
710 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات 35,000  تومان 100000/20 فعال
240 فالوور اسپاتیفای توضیحات 37,500  تومان 50000/100 فعال
436 اسپاتیفای plays (جبران ریزش) توضیحات 37,500  تومان 500000/1000 فعال
238 اسپاتیفای plays توضیحات 57,500  تومان 1000000000/5000 فعال
712 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات 62,500  تومان 100000/1000 فعال
709 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات 82,500  تومان 100000/20 فعال
237 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 200,000  تومان 1000000/1000 فعال
خدمات دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
250 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 387,500  تومان 500/50 فعال
249 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 1,125,000  تومان 5000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
253 لایک لایکی توضیحات 250,000  تومان 10000/10 فعال
687 Reposts لایکی (باکیفیت) توضیحات 325,000  تومان 10000/10 فعال
686 فالوور لایکی (ارزان) توضیحات 625,000  تومان 10000/50 فعال
252 فالوور لایکی توضیحات 1,000,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
262 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 5,000  تومان 10000000/1000 فعال
260 ری پست sound cloud توضیحات 250,000  تومان 10000/20 فعال
256 فالوور sound cloud توضیحات 300,000  تومان 2000/100 فعال
مجیک فالوور

مجیک فالوور بستری امن و مطمئن فراهم کرده است تا به راحتی امکان استفاده از خدمات خرید فالوور ، لایک و ویو در شبکه های اجتماعی مختلف را داشته باشید.

پشتیبانی از طریق :
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد